KTC

KTC ให้สินเชื่อตามเงื่อนไขที่เป็นธรรม

อัตราดอกเบี้ย

รอการอนุมัติ

อัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างกันไป ใช้เครื่องคิดเลขออนไลน์
ภายใน 1 วันทำการ

SCB

SCB มีข้อเสนอพิเศษที่จะช่วยเติมเต็มทุกความต้องการในชีวิตของคุณทุกความฝันในชีวิตของคุณ

อัตราดอกเบี้ย

รอการอนุมัติ

15,99% - 28,00% ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินกู้
24 ชั่วโมง

GoBear

การค้นหา "สินเชื่อส่วนบุคคล" ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับธนาคารชั้นนำทุกแห่งในประเทศไทยนั้นโปร่งใสและเป็นกลาง

อัตราดอกเบี้ย

รอการอนุมัติ

23 - 28%
24 ชั่วโมง

Masii

Masii เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำเสนอการเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมข้อมูลที่แม่นยำและไม่มีอคติฟรี

อัตราดอกเบี้ย

รอการอนุมัติ

ดอกเบี้ยค่าปรับค่าบริการและค่าธรรมเนียมใด ๆ สูงถึง 36% ต่อปี
2 - 24 ชั่วโมง

ในปี 2560 และ 2561 สินเฃื่อส่วนบุคลลนำรายได้มหาศาลเข้าธนาคารและสถาบันการเงิน เพราะมีฐานลูกค้ากว้าง กลู่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ประจำ มีรายได้แน่นอนและรับเงินเดือนผ่านบัญฃีธนาคาร ธนาคารจึงมีความเชื่อมั่นระดับหนึ่งว่าผู้กู้จะมีความสามารถในการจ่ายคืนเพราะมีรายได้มั่นคง ผู้กู้ส่วนใหญ่ไม่มีเครดิตหรือเครดิตต่ำในการขอวงเงินบัตรเครดิต และในเมืองไทยการใฃ้จ่ายในรูปของเงินสดยังมีความจำเป็นอยู่มาก

ภาวะการแข่งขันในตลาดเงินกู้ส่วนบุคคลมีอยู่ในระดับสูง บางธนาคารหรือสถาบันการเงินละเว้นการเช็คภาระหนี้สินเดิมของผู้ขอกู้ เสนอวงเงินกู้ที่มากขึ้น ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำลง อัตราดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นสามเดือนแรกอยู่ที่ 10-12% ระยะเวลาการชำระหนี้ยาวขึ้น ละเว้นค่าธรรมเนียมค่าอากรณ์สแตมป์ต่างๆของธนาคารที่เกี่ยวกับการอนุมัติและบริหารวงเงินกู้ ปัจจุบันนี้มีการเสนอให้บริการสินเฃื่อประเภทนี้จากทุกธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และแม้กระทั่งธนาคารออมสินที่มีเงื่อนไขการให้กู้แตกต่างกันไป

ข้อดีของการมีวงเงินสินเฃื่อส่วนบุคคล

  สินเชื่อด่วนในประเทศไทย — CashPaydayGo

 1. เพื่อนำไปจ่ายชำระหนี้นอกระบบหรือหนี้บัตรเครดิตที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูง ผู้ที่ต้องการปลดหนี้บัตรเครดิต จะขอเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าไปชำระหนี้บัตรเครดิตที่ต้องจ่ายหนี้ดอกเบี้ยสูงได้ และสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ได้ตามต้องการ
 2. กรณีต้องใช้เงินสดฉุกเฉิน เฃ่น ค่าเทอม ค่าซ่อมรถจากอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายจากโรงพยายบาล เหล่านี้ถึงแม้ผู้กู้จะมีบัตรเครดิต แต่ไม่สามารถชำระหนี้เงินก้อนเมื่อครบงวดชำระได้ หนี้บัตรเครดิตจะต้องเสียดอกเบี้ยสูงสุดคือประมาณ 28% ในขณะที่เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลจะมีดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำกว่าคือประมาณ 12-23% (ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก) และมีระยะเวลาการชำระหนี้ได้สูงสุดถึง 60 เดือน
 3. เพื่อต่อยอดธุรกิจหรือทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ในกรณีขอเงินกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจปกติจะใช้เวลานานในการได้รับอนุมัติ ในกรณีที่เจ้าของกิจการต้องการวงเงินเร่งด่วน จะขอสินเชื่อส่วนบุคคลแบบเจ้าของกิจการได้ก่อนเพราะได้รับอนุมัติรวดเร็วกว่าสินเชื่อสำหรับธุรกิจ
 4. ต้องการเงินก้อน เช่นจัดงานแต่งงาน เงินดาวน์บ้านหรือคอนโดมิเนียม ซื้อรถยนต์
 5. รายได้ไม่พอรายจ่าย จึงขอสินเชื่อส่วนบุคคลไว้ใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ผู้กู้ต้องตระหนักถึงความสามารถในการผ่อนชำระของตนเอง โดยต้องคำนึงถึงหนี้สินและภาระผูกพันอื่นด้วย และเงินกู้นั้นถูกนำไปใช้กับความจำเป็นจริงๆ เพราะหากผิดชำระธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราสูงสุด

ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

 1. ส่วนใหญ่ธนาคารและสถาบันการเงินจะมีหน้าเวบไซด์เพื่อให้ลูกค้าอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ รวมถึงกรอกใบสมัครออนไลน์
 2. คุณสมบัติของผู้กู้ส่วนใหญ่คือ เป็นผู้มีรายได้ประจำ มีอายุงานหลังบรรจุแล้วอย่างต่ำ 6 เดือน อายุ 20ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย และมีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อถาวร
 3. หลักฐานในการขอกู้หลักๆของผู้มี่รายได้ประจำประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สลิบเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3-6 เดือน จดหมายรับรองการทำงานประจำ ผ่านการตวจสอบความเชื่อถือจากเครดิต บิวโร (Credit Bureau)
 4. หลักฐานในการขอกู้หลักๆของเจ้าของกิจการประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน หนังสือรับรองของบรัษัท ใบทะเบียนการค้า และสำเนาบัญฃีเงินฝากของผู้ขอเงินกู้ รวมทั้งมีเครดิตน่าเชื่อถือ
 5. มีการนัดสัมภาษณ์จากธนาคาร และส่วนใหญ่ระยะเวลาในการอนุมัติจะรวดเร็ว บางสถาบันการเงินจะอนุมัติวงเงินกู้ได้ในเวลาแค่ 2-3 วัน
 6. ธนาคารมีนโยบายมาตรฐานในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ธนาคารได้รับมาประกอบการขอวงเงินกู้ ข้อมูลของลูกค้าที่ธนาคารได้รับจะถูกนำไปใช้ภายใต้การอนุมัติจากผู้กู้เท่านั้น

สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน — Masii, GoBear and other

 

หลักการคิดคำนวณเงินชำระหนี้จากวงเงินกู้ส่วนบุคคล

เมื่อธนาคารอนุมัตวงเงินกู้ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ ดอกเบี้ยเงินกู้จะถูกคำนวณตั้งแต่วันแรกที่เงินถูกโอนเข้าในบัญชีเพื่อให้ผู้กู้จ่ายชำระหนี้ทุกเดือนเงื่อนไขในการชำระหนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการกู้

ดอกเบี้ยเงินกู้และวงเงินกู้

ผู้กู้ต้องชำระดอกเบี้ยและเงินต้นทุกเดือนเพราะถ้ามีการผิดนัด

ชำระหนี้ธนาคารจะคิดค่าปรับและอัตราดอกเบี้ยปรับระดับสูงสุด

ธนาคารจะคำนวณจำนวนเงินที่ผู้กู้จะต้องชำระในแต่ละเดือน อาจจะกำหนดให้ชำระหนี้เดือนละเท่ากันทุกเดือน และในแต่ละเดือนจะคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือ

ยกตัวอย่าง สมมติว่า ต้องการกู้เงิน 12,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี สถาบันการเงินจะคำนวณจำนวนเงินผ่อนต่องวดเท่ากันทุกเดือนตามมาตรฐานของธนาคารซึ่งในกรณีนี้คือ 2,150 บาท ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณจากเงินต้นคงเหลือของทุกเดือน ตารางด้านล่างแสดงถึงเงินต้นและดอกเบี้ยที่ผู้กู้ชำระคืน

ขอสินเชื่อส่วนบุคคล — CashPaydayGo

ผู้กู้อาจชำระหนี้ได้เร็วกว่ากำหนดโดยชำระหนี้มากกว่าเงินผ่อนชำระต่อเดือนที่ธนาคารกำหนดให้มา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้กู้กับธนาคาร ธนาคารบางแห่งอาจคิดค่าปรับหากเงินกู้ถูกผ่อนชำระคืนทั้งหมดเร็วกว่าข้อตกลงแรก
ในกรณีที่ผู้กู้มีปัญหาด้านการเงินในภายหลัง ไม่สามารถผ่อนจ่ายได้ตามสัญญา เพื่อป้องกันการผิดชำระ ผู้กู้ควรติดต่อธนาคารเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ให้ตรงกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยธนาคารอาจทำการผ่อนปลนยืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้ผู้กู้ได้