KTC

KTC ให้สินเชื่อตามเงื่อนไขที่เป็นธรรม

เงิน เร็ว — CashPaydayGo

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างกันไป ใช้เครื่องคิดเลขออนไลน์

สินเชื่อ ส่วน บุคคล — CashPaydayGo

รอการอนุมัติ

ภายใน 1 วันทำการ

กู้ เงิน — CashPaydayGo

ระยะเวลาการกู้ยืม

นานถึง 60 เดือน

สินเชื่อขนาดเล็กจาก GoBear — CashPaydayGo

นาที. รายได้ต่อเดือน

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

สินเชื่อส่วนบุคคลจาก KTC

สมัครบัตร KTC — CashPaydayGoใครๆ ก็ต้องเคยพบกับปัญหาทางการเงิน ทางออกที่ดีก็คือการมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำและอนุมัติง่าย ซึ่งทาง KTC ก็มีการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ตอบสนองต่อความต้องการนี้ โดยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบเงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชี ในชื่อ KTC Cash โดยมีจุดเด่นที่สำคัญคือ เป็นสินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด ดอกเบี้ยต่ำเป็นไปตามกฎหมายกำหนด สมัครง่ายใช้เอกสารไม่ยุ่งยาก และยังสามารถเลือกแนวทางการผ่อนชำระได้เองด้วย

รายละเอียดสินเชื่อ KTC Cash

สินเชื่อ  KTC Cash เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ โดยผู้ที่ประสงค์ใช้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สามารถสมัครเพื่อใช้บริการเพื่อนำวงเงินที่ได้ไปใช้สอยได้ตามความต้องการของแต่ละคน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

 1. ใช้เอกสารในการสมัครไม่ยุ่งยาก โดยใช้เพียงเอกสารแสดงตน และเอกสารแสดงรายได้ เท่านั้น
 2. ให้วงเงินที่อนุมัติสูง โดยให้อนุมัติสูงสุดอยู่ที่ 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 3. สินเชื่อ KTC Cash ใช้เวลาในการอนุมัติไม่นาน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงิน โดยหากเอกสารครบถ้วนแล้วจะใช้เวลาอนุมัติไม่เกิน 3-5 วันทำการ
 4. หากได้รับการอนุมัติแล้วจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีที่กำหนดไว้ภายใน 1 วันทำการ ซึ่งถือว่าไวมากๆ
 5. สามารถกำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ โดยสามารถผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึง 60 เดือน และเป็นการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก
 6. สามารถสมัครได้ง่ายเพราะรายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้เพียง 15,000 บาท

วิธีการสมัคร และการชำระสินเชื่อ

สำหรับสินเชื่อ  KTC Cash นั้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่นเจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เท่านั้น ดังนั้นสินเชื่อ KTC Cash นี้จึงไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระ เจ้าของกิจการ หรือพนักงานที่รับเงินเดือนเป็นเงินสด นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ต่อเดือน
 • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่บ้านหรือที่ทำงาน

KTC Flexible — CashPaydayGoโดยการสมัครจะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร 3 เดือนย้อนหลัง
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินในกรณีที่ได้รับอนุมัติ

สำหรับการชำระสินเชื่อนั้น สามารถชำระได้ตามกำหนดวันชำระเงินเป็นรายเดือนตามงวดที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ ในกรณีที่ต้องการผ่อนชำระเงินคืนก่อนครบกำหนดและประสงค์จะปิดบัญชีก่อนกำหนดนั้นสามารถกระทำได้ โดย KTC ไม่มีนโยบายในการคิดค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แต่จะต้องไปชำระผ่าน KTC Touch เท่านั้น

การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัท KTC มีการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า โดยไม่มีนโยบายที่จะนำข้อมูลของลูกค้าออกไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ หรือกระทำการใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย